Dzisiaj jest wtorek, 20 marca 2018 roku, imieniny: Klaudii, Anatola
Zaloguj się | Rejestracja
Nowy Wiśnicz i jego okolice
Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:
Obiekt turystyczny:
Nazwa:
Miasto:
Podział administracyjny:
Województwo:
Powiat:
Rodzaj:
ze zdjęciem
z opisem


 
Wyszukiwanie miejscowości:
Miejscowość:
Nazwa:
Podział administracyjny:
Województwo:
Powiat:
Rodzaj:
miasto
wieś
Wyszukiwanie zaawansowane:
Zaludnienie:
Mieszkańców:
Gęstość zalud.:
Inne opcje:
Kod pocztowy:
Fraza:


 
Nowy Wiśnicz i jego okolice
Głównym miejscem przyciągającym uwagę turystów w Nowym Wiśniczu jest niewątpliwie zamek Kmitów i Lubomirskich, jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej. Według najwcześniejszych przekazów historycznych Wiśnicz był w XIII wieku w posiadaniu rodu Gryfitów a następnie przeszedł na własność klasztoru staniąteckiego. Kolejnym właścicielem Wiśnicza w połowie XIV wieku zostaje ród Kmitów. Już wtedy na terenie zamkowego wzgórza znajdował się obronny gród będący siedzibą rodu.

Prawdopodobnie na początku XV wieku zaczęto wznosić murowany zamek. Kolejna przebudowa zamku została przeprowadzona w wieku XVI przez Piotra III Kmitę marszałka wielkiego koronnego. Powiększony został budynek mieszkalny a od strony północnej stanęły dwie cylindryczne baszty. Pomiędzy tymi basztami znajdował się wjazd do zamku. Za sprawą swego właściciela Wiśnicz w owym czasie był ważnym ośrodkiem renesansu.

Zamek Kmitów i Lubomirskich
Fot. Zamek Kmitów i Lubomirskich

Po bezpotomnej śmierci Piotra Kmity w roku 1553 ogromną fortunę oraz zamek dostają żona oraz dwie siostry Anna Barzowa i Katarzyna Stadnicka. Prawa do wiśnickiego zamku były przyczyną wieloletnich sporów między Barzami i Stadnickimi. Ostatecznie w roku 1593 został sprzedany Sebastianowi Lubomirskiemu za sumę 85 tysięcy złotych polskich.

Po śmierci Sebastiana Wiśnicz przechodzi do rąk jego syna Stanisława, który przystępuje do gruntownej przebudowy zamku w latach 1615-21. W wyniku przeprowadzonych prac powstała potężna twierdza z fortyfikacjami bastionowymi. Warunki terenowe nie pozwoliły na założenie w Wiśniczu regularnego narysu bastionowego. Fortyfikacje powstały na planie pięcioboku ustawionego w taki sposób że od strony największego zagrożenia czyli południowej wzniesiono bastion z nasypu ziemnego. Pozostałe cztery bastiony posiadały kazamaty ze stanowiskami strzelniczymi dla dział i żołnierzy. Na narożach bastionów znajdowały się niewielkie wieżyczki obserwacyjne. Bastiony połączone były murami kurtynowymi. Najbardziej narażone kurtyny południowe wykonano z nasypu ziemnego o szerokości 12 metrów ujętego w kamienne mury. Pozostałe kurtyny wschodnia i zachodnia były kazamatowe natomiast kurtyna północna była tylko murem oporowym zamykającym dziedziniec zamkowy. W bastionach i kurtynach znajdowały się pomieszczenia mieszkalne dla służby i wojska a na wyższych poziomach dla dworzan i oficerów. Ciekawie została wykorzystana kurtyna zachodnia otóż jej dolna kondygnacja posiadała długi 80 metrowy tunel. Wykorzystywany był jako stajnia do której prowadziły dwa rampowe zejścia dla koni. Całość założenia bastionowego wykonana została z łamanego piaskowca pochodzącego z Wiśnicza.

Brama wjazdowa na zamek
Fot. Brama Wjazdowa na Zamek

Wjazd na teren twierdzy prowadził przez most na fosie wsparty na trzech kamiennych arkadach i bramę z bogatym portalem usytuowaną obok jednego z bastionów. Oś bramy jest równoległa do fasady zamku wjeżdżający zatem podjeżdżał wprost pod wejście główne. Również budowla mieszkalna starego zamku została poddana gruntownej przebudowie. Dzięki niej zyskała charakter rezydencji przeznaczonej wyłącznie na siedzibę właściciela. Składała się z dwupiętrowych skrzydeł z wewnętrznym prostokątnym małym dziedzińcem i piętrową loggią. Obok wejście mieszczącego się w elewacji północnej dobudowano prostokątną wieżę łączącą się z komnatami tego skrzydła. Do wejścia prowadziły paradne dwubiegowe schody natomiast sama brama została ozdobiona portalem. Stare narożne wieże zostały odnowione i podwyższone. Do korpusu zamkowego obok baszty wschodniej dobudowano wysoką trzykondygnacyjną kaplicę.

kaplica zamkowa
Fot. Kaplica zamkowa

Natomiast od strony południowej dostawiono budynek kuchenny zwany "Kmitówka". Obronę zamku stanowiło osiemdziesiąt dział z puszkarzami i amunicją dwustu konnych dragonów i czterysta zaciężnej węgierskiej piechoty. Wraz ze wzniesionym na południe od zamku klasztorem również otoczonym bastionowymi fortyfikacjami wiśnicka twierdza wydawała się niemożliwa do zdobycia. Przemawiało również za tym zaopatrzenie jej zawsze w prowiant na trzy lata. Mimo to w czasie "potopu" zamek został poddany Szwedom przez syna Stanisława Jerzego Lubomirskiego. Postąpił tak ponieważ Szwedzi zdobyli górujący nad zamkiem klasztor i mogli stamtąd prowadzić niszczący ostrzał artyleryjski. Chcąc ratować rodową siedzibę przed zniszczeniem skapitulował. Nie uchroniło to jednak zamku przed rabunkiem i dewastacją. Jak podają przekazy Szwedzi wywieźli 150 wozów łupów. Jerzy Lubomirski zmarł w 1667 na wygnaniu we Wrocławiu a jego dobra po konfiskacie przejął wojewoda krakowski Aleksander Lubomirski. Gospodarka rządców oraz liczne pożary przyczyniły się do poważnych zniszczeń zamku. Przerwane przez wybuch II wojny światowej prace renowacyjne dzięki staraniom władz konserwatorskich wznowiono w roku 1949 i trwają one aż po dzień dzisiejszy. W zamkowych murach powstało Muzeum a obiekt udostępniono turystom. Zamek w Wiśniczu od czasu gruntownej przebudowy w latach dwudziestych XVII wieku nie uległ poważniejszym przemianom i dochował się do naszych czasów w stanie zabezpieczonej ruiny której stan ulega systematycznej poprawie. Zobaczyć możemy budynek zamkowy z bogatym detalem architektonicznym narożne baszty oraz zamkową kaplicę. Odrestaurowano również kryptę pod kaplicą, gdzie pochowany jest hetman Stanisław Lubomirski wraz z rodziną. Zachowały się również fortyfikacje bastionowe oraz brama wjazdowa z kartuszem herbowym Lubomirskich. Warto wejść również na balkon skąd rozpościera się piękny widok na leżący u stóp zamku Nowy Wiśnicz oraz na Beskid Wyspowy. We wnętrzach zamku odbywają się liczne wydarzenia artystyczno- kulturalne, takie jak choćby koncerty muzyki poważnej, wystawy, czy huczne bale. Ostatnimi czasy wnętrza zamku są gruntownie odnawiane, co sprawia iż przywracany jest ich dawny blask. Na ścianach zawisły liczne obrazy, kobierce czy w końcu dzieła dyplomowe absolwentów wiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Na podłogach pojawiły się parkiety, pokoje zamkowe wypełniane są przez artystyczne meble. 

Na wzgórzu obok zamku mieści się klasztor Karmelitów Bosych (1621–1635), wymieniany w podręcznikach z zakresu historii sztuki polskiej jako wybitne dzieło wczesnego baroku. Wraz z imponującą świątynią pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela i fortyfikacjami bastionowymi był najwspanialszą fundacją Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego. Budowa kościoła karmelitów stanowiła wypełnienie ślubu złożonego przez magnata w oblężonym przez Turków obozie pod Chocimiem, we wrześniu 1621 roku. Klasztor usytuowany na najwyższym wzniesieniu w Wiśniczu, wyraźnie dominował nad całą okolicą. Otoczony potężnymi fortyfikacjami bastionowymi chronił zamek i miasto od strony południowej, będąc zgodnie z zaleceniami zakonu izolowany od miasta. Prace budowlano-architektoniczne prowadził aż do swej śmierci 30 grudnia 1637 roku nadworny architekt Lubomirskiego, Włoch Maciej Trapola. W 1630 roku 22 czerwca generał zakonu zezwolił przenieść nowicjat do Wiśnicza. 2 lipca 1642 roku, w Wiśniczu utworzono Kolegium Teologiczne, istniejące do kasaty klasztoru przez Austriaków. Od 1629 kościół i klasztor budowali jeńcy tatarscy wzięci do niewoli przez Lubomirskiego. Kościół konsekrowano 1 lipca 1635 roku. Fundator wyposażył kościół w srebra, szaty liturgiczne i złote naczynia z kamieniami szlachetnymi. 1 września 1655 roku Szwedzi zajęli zamek i klasztor, by w rok później przy opuszczaniu Wiśnicza podpalić kościół. W 1783 r. nastąpiła kasata klasztoru przez cesarza Józefa II. Dzieła sztuki wywieziono do Wiednia, a bibliotekę do Lwowa. W klasztorze usytuowano sąd i więzienie kryminalne. Świątynia pełniła funkcję kaplicy więziennej. Piękny barokowy kościół został ostatecznie wyburzony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Obecnie w pozostałościach po klasztorze funkcjonuje zakład karny.

Kościół parafialny
Fot. Kościół parafialny

Początek historii parafii w Nowym Wiśniczu związany jest z rodem Lubomirskich. To Stanisław Lubomirski, założyciel miasta, ufundował wiśnicką świątynię. Parafia w Nowym Wiśniczu została wydzielona przez biskupa Marcina Szyszkowskiego 6 maja 1620 roku z parafii w Starym Wiśniczu. Wiśnicki XVII-wieczny kościół parafialny wraz z plebanią i dzwonnicą został zbudowany w latach 1616 – 1621 z fundacji Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, przy współudziale architekta Macieja Trapoli. Jest budowlą murowana z kamienia, jednonawową, prostokątną, z zakończonym półkolisto prezbiterium otoczonym obejściem, w którym mieści się przedsionek, zakrystia i dawny skarbczyk. Od strony północnej posiada przybudówkę z połowy XVIII wieku. Na elewacji frontowej, po bokach głównego wejścia znajdują się w niszach figury świętych Piotra i Pawła.

Wnętrze kościoła sklepione jest kolebkowo. W bogato złoconym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Lewy ołtarz boczny został poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, a prawy Sercu Pana Jezusa. Prezbiterium od nawy dzieli tęcza z Krzyżem podtrzymywanym przez putta. Organy i chór muzyczny na szerokiej arkadzie z wysuniętymi skrzydłami połączony jest z konfesjonałami. Wyposażenie kościoła – ołtarz główny, ołtarze boczne oraz Ukrzyżowanie w tęczy pochodzą z 3 ćwierćwiecza XVII w.

Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania fundacji Lubomirskich z XVII w., z wieżą, która niegdyś pełniła funkcję dzwonnicy. Dzisiaj trzy dzwony ufundowane w 1957 r. rozbrzmiewają z dzwonnicy znajdującej się w kamiennym murze od strony zachodniej. Plac kościelny wraz z plebanią otoczony jest murem z dwoma kruchtami i wspomnianą wcześniej kamienną dzwonnicą.

Na placu kościelnym stoi pomnik Jana Pawła II ufundowany przez parafian w 75 rocznicę urodzin Ojca Świętego i figura Matki Bożej Apokaliptycznej. Oba monumenty są autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. Na zachód od kościoła znajduje się pomnik Chrystusa Króla, ufundowany na Rok Jubileuszowy 2000, również autorstwa prof. Dźwigaja.

Ratusz miejski
Fot. Ratusz miejski

Ratusz ufundowany przez Stanisława Lubomirskiego, wybudowany został w latach 1616-1620. Pierwotnie był budynkiem parterowym z galerią oraz dachem w kształcie barokowej cebuli. Po pożarze w roku 1863 zostało dobudowane piętro oraz zmieniony kształt wieży. Obecnie jest ona kwadratowa o trzech kondygnacjach, mieści w sobie klatkę schodową oraz dojście do galerii. Ratusz gruntownie odnowiony przyciąga swoją ciekawą architekturą i wyposażeniem wnętrza. Na parterze budynku mieszczą się sale obrad Rady Miejskiej, na piętrze Urząd Stanu Cywilnego oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego, a w piwnicach galeria i kawiarnia „Fakt” prezentująca w zmiennych ekspozycjach artystyczny dorobek mieszkańców ziemi wiśnickiej i uczniów PLSP. Kamienna klatka schodowa prowadzi z piwnic do holu ratusza, w którym na uwagę zasługuje tablica honorowych obywateli miasta, fundowana i wykonana przez prof. Czesława Dźwigaja. Na poziomie II piętra obejrzeć można czynny zabytkowy XIX-wieczny zegar o oryginalnych kamiennych naciągach oraz dzwon ufundowany przez radę miejską w 1869 roku, po pożarze miasta. Z galerii udostępnionej do zwiedzania tylko za zgodą przewodnika z Muzeum Ziemi Wiśnickiej, otwiera się piękny widok na panoramę miasta.

Pomnik pamięci zamordowanych patriotów
Fot. Pomnik pamięci zamordowanych patriotów

Nowy Wiśnicz to również miasto pomników. Wystarczy nawet krótka wyprawa po jego ulicach by stwierdzić, że pomników jest tu naprawdę dużo. Większość z nich jest dziełem prof. Cz. Dźwigaja.

W okolicy zamku i klasztoru usytuowany jest drewniany dworek „Koryznówka”, w którym mieści się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. To miejsce, gdzie czas w symbiozie z naturą zatrzymał się w cichej zadumie. Wokół rozchodzi się przyjemny, charakterystyczny zapach impregnowanego drewna pomieszany z wonią okalającej dom roślinności. Pomiędzy krzewami można dostrzec ule, a po przeciwległej stronie ogrodu, pasące się konie. Po Muzeum utworzonym w domu rodzinnym Matejki przy ul. Floriańskiej w Krakowie, oraz w Krzesławicach, gdzie Matejko mieszkał w późniejszych latach, wiśnicka „Koryznówka” jest trzecim w Polsce muzeum związanym z osobą wielkiego malarza. Ten niewielki, drewniany, kryty gontem, z wejściem poprzedzonym otwartym gankiem, dworek został zbudowany w latach 50-tych XIX w. przez Leonarda Serafińskiego. Żona Leonarda i żona Jana Matejki były siostrami, więc Mistrz Jan często bywał w Wiśniczu.

Koryznówka - Dworek Jana Matejki
Fot. Koryznówka - Dworek Jana Matejki

W latach 1975-1980 przeprowadzono gruntowny remont dworku oraz jego wyposażenia i od 1981 r. dzięki staraniom właścicieli, utworzono w nim muzeum. Możemy oglądać w nim XVIII-XIX-wieczne meble, obrazy, szkice i różne przedmioty będące pamiątką pobytów Jana Matejki na wiśnickiej ziemi. Do zwiedzania przeznaczona jest część budynku z salonikiem oraz gabinetem Stanisławy Serafińskiej, autorki pamiętnika poświęconego artyście.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej mieści się w budynku, w którym wg dokumentu austriackiego z 1863 r. znajdował się Zakład Ubogich, założony w 1641 roku przez księcia Stanisława Lubomirskiego. Przez ponad 360 lat szpital był przytułkiem dla biednych z terenu gminy Nowy Wiśnicz i okolicy. Po gruntownym remoncie budynku, 15 sierpnia 2002 r. utworzone zostało w nim muzeum miejskie, którego celem jest gromadzenie i dokumentowanie pamiątek z historii ziemi wiśnickiej. Muzeum posiada kolekcję dzieł wiśnickich malarzy: Stanisława Klimowskiego, ks. Stanisława Nowaka, ludowego malarza Mariana Rojka. Jedna z sal w całości poświęcona jest twórczości malarskiej Jana Stasiniewicza, który ponad 20 lat przebywał na terenie ziemi wiśnickiej w starowiśnickich Zagrodach. W dwóch salach prezentowane są projekty pomników wiśniczanina prof. Czesława Dźwigaja. W środkowej części budynku gromadzone są regionalia, pamiątki z okresu II wojny światowej, medale, książki i stare dokumenty. Można zobaczyć fotografie Wiśnicza z początku wieku, oryginalne kajdany z wiśnickiego więzienia, a także podziwiać unikalną architekturę wnętrza dawnego szpitala. Jednym z cenniejszych eksponatów muzeum jest odnalezione 10 kwietnia 2006 r. na stadionie sportowym w Nowym Wiśniczu XVII-wieczne mosiężne działo armatnie będące niegdyś własnością Stanisława Lubomirskiego. Wiśnicka armata jest jedną z czterech należących do tego rodu, pozostałe 3 znajdują się obecnie na Wawelu, ale ta znaleziona w Wiśniczu jest najstarsza.

Cmentarz żydowski
w Nowym Wiśniczu, dziś jest właściwie jedynym śladem po gminie starozakonnej, która była włączona w życie miasta od czasów jego powstania, aż po II wojnę światową, kończącą ciągłość współżycia Żydów i Polaków. Cmentarz założono na wzgórzu, w południowej części miasteczka. Najstarsza informacja o wiśnickim cmentarzu żydowskim pochodzi z 14 czerwca 1641 roku. Przez przeszło trzysta lat był on miejscem pochówku Żydów z Wiśnicza oraz innych, nawet bardzo odległych miejscowości. Niegdyś cmentarz okalał kamienny mur, którego niewielkie fragmenty można zobaczyć obecnie, już przed 1939 rokiem był on na tyle zniszczony, że nie stanowił żadnego zabezpieczenia. Macewy wykonywano z piaskowca, marmuru lub granitu. Marmurowe i granitowe przywłaszczyli sobie Niemcy w czasie wojny. Natomiast nagrobki z piaskowca znalazły nabywców już po 1945 roku. Okoliczna ludność wykorzystywała je jako surowiec na fundamenty lub nie zmieniając funkcji a tylko formę, przenosiła na cmentarz katolicki. O rozmiarach zniszczenia świadczą rozległe, puste place, na których były niegdyś gęsto stłoczone kamienne macewy. Większość z ocalałych jest orientowana, czyli skierowana na wschód w stronę Jerozolimy. Pewna niekonsekwencja w stosowaniu tej zasady religijnej, może być wynikiem braku miejsca i konieczności umieszczania nowych grobów między już istniejącymi. Najstarsze inskrypcje nagrobne jakie udało się odnaleźć, pochodzą z II połowy XVII wieku. Wszystkie epitafia na cmentarzu wiśnickim zostały wykonane w języku hebrajskim.

W Leksandrowej w odległości 100 m od drogi Nowy Wiśnicz - Łomna, położony jest na powierzchni 3760 m2 cmentarz, z którego w latach 1924-1939 korzystało więzienie w Nowym Wiśniczu, a w latach 1939-1944 niemiecka administracja więzienia. Po przejęciu więzienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 1923 r. pierwszego pochówku zmarłego więźnia na tym cmentarzu dokonano 23 grudnia 1924 roku. W okresie międzywojennym władze więzienne ciał zmarłych więźniów nie wydawały rodzinom, lecz chowano na przywięziennych cmentarzach. Największe żniwo śmierci miało miejsce w okresie okupacji w latach 1940 - 1944. Brak jest informacji o zgonach za okres od października 1939 r. do czerwca 1940 r. W tym czasie Niemcy tworzyli na bazie więzienia w Nowym Wiśniczu obóz koncentracyjny. Pierwszymi więźniami wiśnickiego obozu koncentracyjnego, byli wysoko wykształceni ludzie pochodzący przeważnie z Krakowa. Obóz ten miał spełniać funkcję ośrodka terroru policyjnego o charakterze prewencyjnym. Główne zadanie polegało na zastraszeniu ludności i sparaliżowaniu w zarodku wszelkich tendencji oporu wobec okupanta. Wczesnym rankiem 5 czerwca 1940 roku, w lesie pomiędzy Zakładem Karnym a cmentarzem więziennym, jako odwet za ucieczkę jednego z jeńców, Niemcy rozstrzelali 10 więźniów. Wśród rozstrzelanych byli między innymi dr Władysław Bobilewicz, Sędzia Sądu okręgowego w Krakowie, dr Jerzy Bieńkowski prokurator Sądu Okręgowego i kandydat na ołtarze ks. Ferdynand Machaj ze zgromadzenia ojców Filipinów. Po wojnie zwłoki zamordowanych zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu komunalnym lub przewiezione do Krakowa. Miejsce ich męczeńskiej śmierci znaczy ustawiony w 1961 roku głaz z pamiątkową tablicą.

Milczącymi świadkami tragicznych lat I wojny światowej są na ziemiach polskich liczne cmentarze wojenne. W granicach powiatu bocheńskiego znajduje się 40 takich cmentarzy, w tym 3 na terenie gminy Nowy Wiśnicz: cmentarz nr 311 w Nowym Wiśniczu, o powierzchni 542 m2 usytuowany na terenie cmentarza komunalnego (pochowano tu 191 zabitych – 51 Żołnierzy Austrowęgierskich i 140 Rosjan), cmentarz nr 312 w Starym Wiśniczu, o powierzchni 117 m2 znajdujący się w obrębie cmentarza parafialnego (37 zabitych – 1 Żołnierz Austrowęgierski i 36 Rosjan) i cmentarz nr 308 znajdujący się w Muchówce.

Wysokie, kamienne kolumny zwieńczone krzyżem są nieodłącznym elementem wiśnickiego pejzażu. Przyczyny ich powstania tłumaczą ludowe legendy i opowiadania. Jedna z legend mówi o jeńcach tureckich, którzy nie mogąc znieść ciężkiej niewoli skonstruowali skrzydła z ptasich piór i wylecieli na nich z zamku. Po krótkim locie jeden z nich runął na terenie Wiśnicza, drugi Olchawy, trzeci na Bukowcu, a ostatni w Bochni przy ulicy Karosek. Tradycja mówi, że miejsca ich śmierci wskazują kamienne kolumny. Inna legenda mówi o istnieniu, przy kolumnie w Olchawie, wejścia do podziemnego tunelu prowadzącego do zamku. Kolumny w Olchawie i w Wiśniczu obok Liceum Plastycznego pochodzą z XVII wieku, natomiast kolumna znajdująca się w Leksandrowej datowana jest na wiek XIX.

Studnia miejska na rynku w Wiśniczu pamięta z pewnością czasy lokacji miasta. Zapewnienie wody dla celów socjalno-bytowych a także przeciwpożarowych było jednym z warunków, jakie musiały być spełnione przy założeniu nowego miasta. Spełnił je Wiśnicz i studnia ta przez wiele lat była głównym miejscem poboru wody. W zachowanych księgach miejskich znaleźć można zapisy, świadczące o tym, że radni troszczyli się o to, by studnia była właściwie eksploatowana a także co pewien czas remontowana. Na starych planach rynku z połowy XIX wieku dostrzec można pojawienie się drewnianej zabudowy wokół studni. Zapewne zmieniła ona jej pierwotny wygląd. Zmiany podyktowane były także postępem techniki, który pozwalał ulepszać i ułatwiać pobór wody z dużej głębokości.

Okolice kamienia grzyba
Fot. Okolice kamienia grzyba

Miasto Nowy Wiśnicz leży w samym centrum Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie tego  Parku Krajobrazowego, pod zalesionym szczytem wzgórza Bukowiec znajduje się przyrodnicza osobliwość, jaką jest „Kamień Grzyb”. Wraz z otaczającym go płatem lasu bukowego stanowi rezerwat przyrody nieożywionej. Nazwa dobrze oddaje kształt skały, obok której znajduje się nieco mniejsza trójkątna płyta. Grzyb posiada wysokość 7 m, obwód czapy wynosi 27 m, a obwód trzona 17 m. Na trójkątnej płycie i czapie grzyba można odczytać kilka łacińskich wyrazów i cyfr. Są to imiona zakonników z pobliskiego klasztoru karmelitów z Wiśnicza, którzy upamiętniali w ten sposób swój pobyt w czasie wycieczek z pobliskiego klasztoru. Mimo upływu czasu i postępującej dewastacji ze strony "pseudoturystów", można odczytać m.in. słowa Frater, Ronald, Wilhelmus, Gregorius i inne. Skała ma też swoją legendę. Podobno diabeł usiłował zniszczyć kościół i klasztor w Nowym Wiśniczu, rzucając na ziemię wielki kamień, lecz pianie koguta lub, według innych podań, modlitwy zakonników, udaremniły ten zamiar. Kamień upadł w pobliskim lesie i tkwi tam do dzisiaj. „Kamień Grzyb” na Bukowcu jest najładniejszym ze wszystkich skalnych grzybów występujących w Karpatach.  Do rezerwatu można dotrzeć niebieskim szlakiem z różnych miejsc na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Kobyla Góra to wzniesienie na terenie wsi Chronów wchodzące w skład Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Według ludowych podań w zamierzchłej przeszłości miała znajdować się na niej świątynia słowiańskiego bóstwa niebios i błyskawic – Swaroga. Inna legenda wskazuje Kobylą Górę jako miejsce wybudowania, przez jednego z braci Chronowskich, meczetu. W lesie znajdują się głazy będące pomnikiem przyrody nieożywionej. Wysokość skałek dochodzi do 2,5 m. Na kamiennych głazach wyryte są tajemnicze napisy. Część znaków to litery łacińskie, ale występują także litery arabskie oraz bliżej nieokreślone znaki. Na jednym z kamieni można odczytać datę 1707 r. i rysunek przypominający sylwetkę kościoła lub grobu.

Wiśnicki staw
Fot. Wiśnicki staw

Pomnikiem przyrody nieożywionej i jednocześnie miejscem relaksu są „Kamienie Brodzińskiego”. To ulubione miejsce mieszkańców na niedzielne spacery. Obszar „Kamieni Brodzińskiego” ma wpływ na osoby szczególnie wrażliwe. Specyficzny klimat i urok tego miejsca działa kojąco na zmęczenie. Chętnie przychodził tu Kazimierz Brodziński, by pisać swe utwory, chętnie przychodzą mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Lipnicę. Kamienne Miasto przyciąga wszystkich swą uzdrawiającą mocą i tajemniczością.

Autor: Remigiusz Nowak
Zdjęcia: Remigiusz Nowak

Literatura:


 • Serafińska - Domańska M., Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz 1991
 • Majewski A., Zamek w Wiśniczu, Nakładem Miłośników Wiśnicza, Nowy Wiśnicz 1999,
 • Marcinowska M.(red.), Zamek w Wiśniczu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2002,
 • Park Krajobrazowy Wiśnicko -Lipnicki i Beskidu Małego, Dodatek do dziennika Gazeta Krakowska Polska The Times, 2009,
 • Nowy Wiśnicz i okolice, Folder Miejskiego ośrodka kultury w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 1994,
 • Nowy Wiśnicz. Źródła kultury i polskości, Polskie Centrum Promocji, 2002
 • Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Proszówki – Bochnia,
 • Jasińska Z., Mateszew S., Skarbowski J., Wojnarski J., Zawistowski J., Ziembliński T., Ziemia Bocheńska, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Kraków Serafińska - Domańska M., Koryznówka w Wiśniczu. Muzeum Pamiątek Po Janie Matejce, Muzeum Okręgowe w Tatnowie, Tarnów 2006,
 • Majewski A., Zamek w Wiśniczu. Dzieje i konserwacja, Studia Graficzne"Sigra", Tarnobrzeg 2001,
 • Szlezynger P., Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu, Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, Nowy Wiśnicz 2000
 • Długosz J., Mecenat kultury i dwór Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, Wrocław 1972,
 • Serafińska - Domańska M., Wiśnicz Nowy, w cieniu zamku Kmitów i Lubomirskich, Nowy Wiśnicz 1985,
 • Fisher S., Wiśnicz Nowy. Jego przeszłość, zabytki i stan dzisiejszy, Warszawa 1967,
 • Zawidzka I., Cmentarz żydowski w Wiśniczu, Muzeum im. S. Fishera w Bochni, Bochnia 1987,
 • Majewski A., Zamek w Wiśniczu, Teka Konserwatorska Nr. 3, Arkady, Warszawa 1956,
 • Skarbowski J., Ziemia bocheńska, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1967,
 • Firlej K., Adamczak S., Małopolska na weekend : przewodnik turystyczny : 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Małopolski, Pascal, Bielsko-Biała 2002

drukujdrukuj artykuł   wiadomość wyślij do znajomwegowyślij do znajomego
kropka

Zobacz także:

KOMENTARZE (17) + dodaj komentarz

szczalpi,
Ładny opis
kropka
Australia Uggs Boots Sale,
Louis Vuitton Online Singapore Hermes Charlotte Nc Ray Ban New Wayfarer Blue 52mm Sunglasses Fake Ray Ban Glasses Sale Ugg Earphone Ear Muffs Fake Oakleys Uv Protected Fake Mens Ray Ban Sunglasses Buy Louis Vuitton Handbags Online Ugg Repair Toronto Hermes Greek God When Was He Born Louis Vuitton Damier Mens Money Clip Wallet Ugg Store Nyc Black Friday Ugg Shop Sydney Airport Uggs Knightsbridge Grey Authentic Louis Vuitton Large Bucket Bag Ugg Boots Ebay Louis Vuitton Key Ring How To Open Where Are Real Ugg Australia Made Bailey Bow Uggs Cheap Knitted Ugg Booties Pattern
Australia Uggs Boots Sale
kropka
cheap Nike Air Max 90,
Nike Air Max 90Nike Air Max 90 UKNike Air Max 90 salecheap Nike Air Max 90http://www.airmax90sale-uk.co.uk/http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.htmlSalomonSalomon UKSalomon running shoeshttp://www.salomonukonline.co.uk/http://www.salomonukonline.co.uk/producttags.html
cheap Nike Air Max 90
kropka
Nike Roshe Run,
Nike Air MaxNike Free RunNike Roshe RunNike Air Max salehttp://www.runshoessale.org.uk/[url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Free Run[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Roshe Run[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max sale[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]http://www.runshoessale.org.uk/[/url]
Nike Roshe Run
kropka
cheap Nike Air Max 90,
Nike Air Max 90Nike Air Max 90 UKNike Air Max 90 salecheap Nike Air Max 90http://www.airmax90sale-uk.co.uk/http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.htmlSalomonSalomon UKSalomon running shoeshttp://www.salomonukonline.co.uk/http://www.salomonukonline.co.uk/producttags.html
cheap Nike Air Max 90
kropka
Toms shoes,
Toms shoesToms outletToms shoes outlethttp://www.tomsshoes-outletonline.com/w.tomsshoes-outletonline.com/]Toms outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]http://www.tomsshoes-outletonline.com/[/url]
Toms shoes
kropka
cheap Nike Air Max 90,
Nike Air Max 90Nike Air Max 90 UKNike Air Max 90 salecheap Nike Air Max 90http://www.airmax90sale-uk.co.uk/http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.htmlSalomonSalomon UKSalomon running shoeshttp://www.salomonukonline.co.uk/http://www.salomonukonline.co.uk/producttags.html
cheap Nike Air Max 90
kropka
Nike Air Max,
Nike Air MaxNike Free RunNike Roshe RunNike Air Max salehttp://www.runshoessale.org.uk/[url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Free Run[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Roshe Run[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max sale[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]http://www.runshoessale.org.uk/[/url]
Nike Air Max
kropka
Toms shoes outlet,
Toms shoesToms outletToms shoes outlethttp://www.tomsshoes-outletonline.com/w.tomsshoes-outletonline.com/]Toms outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]http://www.tomsshoes-outletonline.com/[/url]
Toms shoes outlet
kropka
Toms shoes outlet,
Toms shoesToms outletToms shoes outlethttp://www.tomsshoes-outletonline.com/w.tomsshoes-outletonline.com/]Toms outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]http://www.tomsshoes-outletonline.com/[/url]
Toms shoes outlet
kropka
Karen Millen outlet UK,
Karen Millen outletKaren Millen outlet UKKaren Millen outlet onlinehttp://www.karenmillensoutletuk.co.uk/Mulberry outletMulberry outlet yorkMulberry outlet UKMulberry outlet online
Karen Millen outlet UK
kropka
Kate Spade outlet store,
Kate Spade outletKate Spade outlet onlineKate Spade outlet storehttp://www.katespadesoutletonline.com/[url=http://www.katespadesoutletonline.com/]Kate Spade outlet[/url][url=http://www.katespadesoutletonline.com/]Kate Spade outlet online[/url][url=http://www.katespadesoutletonline.com/]Kate Spade outlet store[/url][url=http://www.katespadesoutletonline.com/]http://www.katespadesoutletonline.com/[/url]
Kate Spade outlet store
kropka
Toms shoes outlet,
Toms shoesToms outletToms shoes outlethttp://www.tomsshoes-outletonline.com/w.tomsshoes-outletonline.com/]Toms outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes outlet[/url][url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]http://www.tomsshoes-outletonline.com/[/url]
Toms shoes outlet
kropka
cheap Nike Air Max 90,
Nike Air Max 90Nike Air Max 90 UKNike Air Max 90 salecheap Nike Air Max 90http://www.airmax90sale-uk.co.uk/http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.html[url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90[/url][url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90 UK[/url][url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90 sale[/url][url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]cheap Nike Air Max 90[/url][url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]http://www.airmax90sale-uk.co.uk/[/url][url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.html]http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.html[/url]
cheap Nike Air Max 90
kropka
Nike Air Max shoes,
Nike Air Max shoesNike Free Run shoesNike Roshe Run ShoesNike Air Max shoes salehttp://www.runshoessale.org.uk/
Nike Air Max shoes
kropka
Nike Air Max shoes,
[url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Free Run shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Roshe Run Shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max shoes sale[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]http://www.runshoessale.org.uk/[/url]
Nike Air Max shoes
kropka
Nike Air Max shoes,
[url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Free Run shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Roshe Run Shoes[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max shoes sale[/url][url=http://www.runshoessale.org.uk/]http://www.runshoessale.org.uk/[/url]
Nike Air Max shoes http://www.runshoessale.org.uk/
kropkaChcesz być na bieżąco? Zapisz się aby otrzymywać darmowy newsletter:    adres e-mail:        |   rezygnacja z newslettera »

AKTUALNOŚCI:      reportaże polskainfo.pl  |  z kraju  |  ze świata  |  hotele  |  biura podróży  |  linie lotnicze  |  targi turystyczne  |  imprezy  |  transport  |  konkursy  |  promocje
PRZEWODNIK: atrakcje turystyczne  |  miejscowości  |  województwa  |  powiaty  |  reportaże  |  galeria  |  mapy turystyczne  |  formy rekreacji
REZERWACJE: wycieczki zagraniczne  |  wycieczki lastminute  |  hotele w Polsce  |  hotele na świecie  |  domki wakacyjne i apartamenty  |  bilety lotnicze  |  autokary  |  promy  |  czarter jachtów  |  ubezpieczenia turystyczne  |  wpożyczalnia samochodów
NOCLEGI: baza noclegowa w Polsce  |  noclegi nad morzem  |  noclegi w górach  |  noclegi nad jeziorem  |  noclegi w mieście
TURYSTYKA: katalog firm  |  prawo turystyczne  |  słownik turystyczny  |  słownik hotelarski  |  słownik lotniczy
POLSKAINFO: logowanie  |  panel użytkownika  |  rejestracja  |  o portalu  |  dla prasy  |  prasa o nas  |  reklama  |  partnerzy  |  regulamin  |  kontakt  |  facebook

© www.polskainfo.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt email: redakcja@polskainfo.pl